Paddestoelen-fotoboek

Gele knolamaniet, Klik voor groter
Naam
Gele knolamaniet, Amanita citrina (Schaeff.) Pers.
Beschrijving
Bleek geelachtige tot geelgroene hoed. Op de hoed bevinden zich over het algemeen beursresten, die vaak bruin verkleuren. De steel is wit of bleek geelachtig, met een afhangende ring. De knol heeft zelden beursresten, is rondom echter scherp geschouderd. De geur is muf, aardappelachtig. Grootte: 6-8 cm hoog en 4-10 cm breed
Habitat
Kan van de zomer tot de late herfst gevonden worden in loof- en naaldbossen. Komt algemeen voor
Opmerkingen
De foto is gemaakt in oktober 2004, in de buurt van Assen, Nederland. De paddestoel bevond zich in een gemengd bos, onder naaldbomen. Deze soort, de gele knolamaniet, is nauwelijks giftig. Verwisseling met de dodelijk giftige groene knolamaniet is echter mogelijk, ik zou u daarom af willen raden om deze soort als voedsel te verzamelen.
Naam
Parelamaniet, Amanita rubescens (Pers.:Fr.) S.F. Gray
Beschrijving
De hoed van deze paddestoel is rozebruin tot vleeskleurig. De plaatjes en de steel zijn wit, alhoewel de steel vaak een wat rozige verkleuring heeft, vooral naar de voet. De steel heeft een wat langwerpige, gestreepte ring en is verder bezet met kleine schubjes. De voet is enigszins verdikt (knolvormig), maar niet zo sterk als bij sommige andere soorten amanieten. De voet wordt niet of nauwelijks door een beurs omvat. Bij kneuzing kleurt het vlees langzaam roze. Hoogte: 6-14 cm, breedte: 5-15 cm.
Habitat
Komt voor in naald- en loofbossen, in de zomer en de herfst. Algemeen voorkomend
Opmerkingen
Deze foto is gemaakt in juli 2004 in Norg, bij onszelf in de tuin. De dag daarvoor was er alleen nog maar een bolletje te zien, op de dag na de foto was de zwam volledig uitgerijpt. Deze hoge snelheid kwam waarschijnlijk door het zeer "groeizame" weer, dat we in juli 2004 hadden. Op de foto zijn nog geen roze-verkleuringen te zien, de volgende ochtend echter wel.
Het is makkelijk deze soort te verwisselen met de Grauwe amaniet en de Panteramaniet; De Grauwe amaniet heeft echter geen roze-verkleuring en is vaak wat forser van bouw en de voet van de Panteramaniet wordt meestal omvat door een beurs.
Parelamaniet, Klik voor groter
Narcisamaniet, Klik voor groter
Naam
Narcisamaniet, Amanita gemmata (Fr.) Bertillon; syn. Amanita junquillea Quél.
Beschrijving
De hoed is wasgeel, tot licht okerkleurig, waarbij het centrum donkerder is dan de rand. Vaak bevinden zich nog wat witte, platte beursresten op de hoed. De steel heeft een zeer vergankelijke ring. De onderkant van de steel loopt uit in een knol met aanliggende schede. Grootte: 5-7 cm breed, 7-10 cm hoog
Habitat
Kan van de zomer tot de herfst in gemengde bossen op zure, arme zandgrond gevonden worden. Leeft vooral samen met dennen, beuken en eiken. Komt vrij algemeen voor
Opmerkingen
De foto is in oktober 2005 gemaakt in Kell Am See, Duitsland. De paddestoel bevond zich in een naaldbos.
Naam
Sombere honingzwam, Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink syn. Armillariella ostoyae Romagn.; Armillariella polymyces Sing. & Clém.
Beschrijving
Middelbruine tot geelbruine, vleeskleurige hoed en iets lichtere steel. Hoed met donkerder, afwisbare schubjes. De steel heeft een forse ring, met beneden de ring ook schubjes op de steel. De rand van de hoed is in vochtige toestand doorschijnend gestreept. Groeit meestal in bundels. Kleur van de sporen: wit tot crème. Hoogte: 6-15 cm, breedte: 3-10 cm.
Habitat
Kan van september tot november gevonden worden op de stam, de basis en de wortels van bomen en op stronken van bomen. Meestal op min of meer zure zandgronden, komt algemeen voor.
Opmerkingen
Deze foto is in oktober 2004 gemaakt in een naaldbos bij Assen, Nederland.
Honingzwammen verspreiden zich niet alleen via hun sporen, maar ook via lange zwarte draden, rhizomorfen. Deze op veters lijkende zwarte draden kunnen onder de bast van aangetaste bomen gevonden worden. Voor de honingzwammen in het algemeen geldt, dat het parasieten zijn, die een sterke vorm van witrot veroorzaken, die uiteindelijk leidt tot het afsterven van de gastheer.
Sombere honingzwam, Klik voor groter